tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

İslama Göre Evlilikte Eşler Arasında Uyum Sorunu

Özet: Evliliği konu edinen ilmî disiplinlerin yapmış olduğu araştırmalar, eş seçiminin evlilik uyumunda önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Eş seçimi ve eşler arası uyum sorunu bazı Kur’an ayetlerine de konu olmuştur. Kur’an, özellikle eşler arasında inanç benzerliğini önemli ve öncelikli görmektedir. Kur’an’ın eşler arasında benzerliğe konu ettiği diğer insanî özellik ise, “iffet” karakteridir. Kur’an’da, iffetli olma yönünden birbirine benzer kimselerin evlenmeleri tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Empati Ve Sempati Olgusuna Vurgu Yapan Bazı Ayetler

Özet: İnsan ilişkilerini de konu edinen Kur’an, bazı ayetlerde empati ve sempati olgusuna vurgu yapmıştır. İnsanlara infakta/yardımda bulunurken empatik  bir yaklaşım sergilemeyi tavsiye etmiştir. Hz.  Peygamber’in çevresindekilerle her zaman sempatiye dayalı bir ilişki içerisinde bulunduğunu açıklamıştır. Kur’an, ahlâkî erdemlerin ortaya çıkarılmasında, olumlu tutum ve davranışların kazanılmasında empatiyi bir eğitim yöntemi olarak önermiştir.

Anahtar Kelimeler: -

Kur’an’da Terapötik Boşanma

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla