tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kur’an Tanımındaki Unsurların Tahlili

Özet: Bu makalemizde Kur’an’ın, klasik kaynaklarımızda yapılan tanımının unsurlarını tahlile tabi tutacağız. Bu tanımın tenzil döneminden itibaren bütün dönemleri kuşatacak şekilde yapılıp yapılmadığını, her bir unsurun Kur’an’ı tanımlamada onun zâtî bir unsuru olarak mı yoksa ârızî bir unsuru olarak mı yer aldığını irdelemeye çalışacağız. Ayrıca tanımda, aslî ve tâlî özellikleri göz ardı edilerek yer verilmiş olan kayıtların sorunlarını tartışacağız.

Anahtar Kelimeler: -

Kur’ân Tasavvurları

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Kur'an Okuma ve Tecvid Dersleri İçin Bir Program Önerisi

Özet:

Bu makalede ilahiyat fakültelerinde yürütülen Kur’an Okuma ve Tecvid dersleri için bir program önerisi sunulmaktadır. YÖK tarafından 2010-2011 öğretim yılından itibaren ilahiyat fakültelerinde her yarıyılda 2’şer kredi olarak okutulması zorunlu hale getirilen “Kur’an Okuma ve Tecvid” derslerinin daha verimli olarak yürütülmesine katkıda bulunmak gayesiyle böyle bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmayla, bir taslak niteliğinde hazırlanan programın, bu dersleri yürüten öğretim elemanlarının görüş ve istifadelerine sunularak, onların görüşleri doğrultusunda geliştirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Önerilen öğretim programında, programın genel amaçları ve gerekçesi belirlenmiş, bu programa tabi olup gereklerini yerine getiren bir öğrencinin hangi yeterliliklere sahip olacağı maddeler halinde sıralanmıştır. Ayrıca programda yer alan derslerin isimleri, yürütüldüğü sınıf, dönem ve kredileri belirtilmiştir. Her bir dersin ayrıntılı olarak üniteleri, konuları, öğretme-öğrenme sürecindeki yöntemler açıklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma, belirlenen sûre ve ayetleri ezberden okuma, ezberden okunan kısımların meali ve tecvid olmak üzere 4 ana kategoride yürütülecek derslerin işleniş usulleri anlatılmıştır. Programda dersten başarılı olma kriterlerine, sınavların yapılış şekline ve ölçme değerlendirmedeki kıstaslara da yer verilmiştir. Programın yürütülmesi sürecinde öğretim yöntem ve teknikleriyle alakalı ihtiyaç duyulan form ve dokümanlar ek olarak sunulmuştur. Sonuç bölümünde, programın başarısının, onu uygulayacak öğretim elemanının gayretine ve başarısına bağlı olduğu vurgusu yapılmıştır. Ayrıca Kur’an derslerini yürütecek kimselere, resmî mesâî saatlerinin dışında Kur’an eğitimine gönüllü olarak vakit ayırmaları, işlerini ibadet neşesi içerisinde severek yapmaları, yürüttükleri dersin Allah’ın kelamı olduğunun bilinci içerisinde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İlahiyat Fakültesi, öğretim programı, Kur’an-ı Kerim öğretimi.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla