tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kur’ân Işığında Düşünce, İnanç Ve İfade Hürriyeti

Özet: Kur’ân anlayışına göre hiç kimsenin başkasının inancına karışmaya, inanması için zorlamaya veya inancını bastırmaya hakkı yoktur. Kur’ân, insanların dilediği inancı seçmelerine veya bırakmalarına, inançlarına göre amel edip etmemelerine başkasının müdâhale etmesini yasaklamıştır. İslâm’da baskı ve zorlama kesinlikle yasaktır. Her husûs karşılıklı müşâvere ve fikir alış-verişi ile çözülür. İnsan, dilediği gibi inanma ve inancı doğrultusunda hareket etme hakkına sahiptir. İnsanı, sahip olduğu inancı terk edip başka şeye inanması için zorlama hakkı kimseye verilmemiştir. İnsanın sahip olduğu yetilerin sağlıklı çalışabilmesi, ancak bir hürriyet atmosferinin bulunduğu ve insana değer verildiği bir ortamda mümkün olabilir. Onun için İslâm, hürriyetleri alabildiğince genişletmiş ve dinî hoşgörünün tesisine büyük önem vermiştir. Kur’ân, insanları imâna dâvet ederken temel inançlarda bile tartışma açmakta, insanları düşünmeye çağırmakta, bu amaçla deliller sunmaktadır. Tevhid ve diğer temel esaslar hakkındaki hakikatler vahiyle ortaya konulduktan sonra, insanın düşünmesi ve anlaması istenilir. İnsana insan olması açısından değer veren İslâm; onu rencide edecek, şahsiyetini küçük düşürecek her türlü yaklaşımı yasak etmiştir. Bir insanı hoşlanmadığı şeye zorlamayı, insanın doğasına aykırı bulan İslâm, insanın üzerinde her türlü baskıyı kaldırmıştır. Kur’ân, bütün insanların kardeşçe, birbirlerine zulmetmeden genel bir barış atmosferinde yaşamalarını ön görür. Kur’ân’ın insanları benimsemeye ve uygulamaya çağırdığı hayat sisteminde kimse kimseye haksızlık etmez. Kur’ân, başkasının inancına saygı gösterme zorunluluğunu getirdiği gibi, kişiye inancını müdafaa yükümlülüğünü de getirmiştir. Kur’ân, inanç hürriyetini bir insan hakkı olarak tanıdığı gibi, inandığını açıkça söyleme, başkalarına aktarma hakkını da tanımıştır. Hatta kimi zaman kamu yararına olan husûslarda fikir beyân etmeyi gerekli kılmıştır. Kur’ân düşünceyi ifâde hürriyetine, başkasının hakkına tecavüz edilmediği sürece herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Her şeyden önce insanın sahip olduğu hürriyet, başkasının hürriyet sınırının başladığı yerde bitmektedir.

Anahtar Kelimeler: özgürlük, inanç, hür düşünce, insan hakkı, hoşgörü, akıl, irade, taklit, zorlama

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla