tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kur’ân-ı Kerim’e Arzı: İlk Vahiy ve Peygamberlik - Gizlilik

Özet:

İlk siyer kaynaklarında yer alan bazı rivayetler, Kur’ân-ı Kerim ile karşılaştırıldıklarında bir uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Bu durum, mutlaka çözümü gereken problemler üretmektedir. Kur’ân ayetleri ile uyum göstermeyen rivayetlerin güvenilirliği ve bu konuların yer aldığı eserlerin nasıl okunması gerektiği bu problemlerin ilkidir. Bu rivayetler: Ya aynı konudaki farklı rivayetler arasında bir tercihe gidilerek çözüme kavuşturulabilir; ya da zaman, mekân, arka plan, râvi tasarrufları ve ihtiyaç duyulan diğer paydaşlarla birlikte yorumlanabilir. Veya kısmen ya da tamamen dışarıda bırakılabilir. Yahut da hepsi de kullanılarak çözüme gidilebilir. Biz burada bu sonuncuyu uygulamaya çalıştık. 

Hz. Muhammed (s.)’in vahye ilk muhatap olmasıyla birlikte peygamber olduğu bilinci Kur’ân-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinin beyanları ile sabittir. Oysa siyer rivayetleri yaygın bir şekilde Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu bilmediğini, mecnun olduğunu düşündüğünü naklederler. Hâlbuki Kur’ânî beyanları öne çıkardığımızda Hz. Muhammed (s.) Hira’dan evine Allah’ın kendisini peygamber olarak seçtiği bilinci ile gelmiştir. Hz. Hatice ile aralarında geçen diyalogda ortaya çıkan endişesi ve korkusu, layık görüldüğü peygamberlik lütfunun büyüklüğü ve yüceliği karşısında Rabbine karşı mahcup olma endişesi ve korkusudur. Dolayısıyla peygamber mi olduğu yahut cin çarpmasına mı uğradığını test etmek için girişilen çabaları anlatan rivayetler de doğru olamazlar. Yine aynı şekilde Hz. Muhammed (s.)’in peygamberliğinin ilk üç yılında peygamberliğini ve tebliğini gizlediği ile ilgili rivayetler Kur’ânî beyanlara uymazlar. Burada doğru olan da Peygamberimizin davetinin genel olarak gizli olmadığı, sadece Müslüman oldukları öğrenildiği takdirde müşriklerin zulmüne uğramaları kuvvetle muhtemel olanların, Peygamberimizin isteği üzerine, Müslüman olduklarını ilk üç yıl gizlemiş olduklarıdır.

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Peygamberlik, Vahiy, Mecnunluk, Gizlilik

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla