tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Osmanlı Devleti’nde Bir Merasim Kaidesi Olarak Topla Selâmlama (1800-1919)

Özet: Bahriyede topla selâmlama âdetinin ilk olarak ne zamandan itibaren uygulamaya başladığını tespit etmek güçtür. Ancak 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin uluslar arası deniz hukukunu uygulama gayretlerinin bir sonucu olarak merasimlerde atılan topun artık belirli esaslar dahilinde icra edildiği görülür. Top atışı iki nedenden dolayı yapılmaktadır. Bunlardan ilki cülûs-ı humâyûn, kandil, bayram, velâdet-i Humâyûn gibi önemli günler için diğeri ise padişahın ve devlet erkânının deniz gezileri, donanmanın sefere çıkışı ve karşılanışı, yabancı hükümdarların özel günleri, karşılanış ve uğurlanışlanışı gibi önemli olaylar içindir. Önemli günlerde atılan top sayısı 21 adettir. Karşılanış ve uğurlanışlanışta ise atılan top adedi devlet adamının protokoldeki yerine göre değişmektedir.
İmparatorluğun eski devirlerinden itibaren topla yapılan kutlamalar merasimlerin önemli bir parçasını teşkil eder. Ancak bu merasimlerde atılan top sayısı zamanla daha da önem kazanmaya başlamıştır. Zira top sayısı bir anlamda uygulanan merasimin önemini gösterir. Bu çalışmada önemli günlerde ve devlet erkânının karşılanış-uğurlanışında topla yapılan selâmlama ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla