tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Abdest Ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri

Özet:

Temel gayesi Allah’ı hoşnut etmek olan ibadetlerin farklı uygulanış biçimleri, onların kişinin bedenine, çevresine ve ruhuna yönelik başka faydalar da sağladığını gösterir. Tasavvuf erbabı, ibadetlerin özellikle insanın ruhuna bakan hikmetleri üzerinde durmuşlardır. Sûfîlere göre her bir ibadetin bâtınî bir anlamı ve sembolü olduğu manalar vardır. Bu durum ibadetlerin ayrı ayrı rükünleri için de geçerlidir. Bu makalede, temizlik olmasının yanında niyetle müstakil birer ibadet halini alan abdest ve guslün bâtınî anlamları üzerinde durulacaktır. Bunu yaparken, alt başlıklar halinde, bu ibadetlerin rükünlerinin derûnî anlamlarına da yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Abdest, Gusül, Temizlik, Bâtınî Anlam.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla