tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

İslamda Modernleşme Girişiminde Oryantalizmin İzleri

Özet: Oryantalizm, Batı’nın Doğu toplumlarını nasıl anladığı ve yorumladığına göndermede bulunur. Söz konusu anlama ve yorumlama emperyalist yayılmayla da el ele gider ve Batı’nın kendi konumunu tahkim etmeye ve meşrulaştırmaya yönelik işler. Batı karşısında yaşanan düşüş oryantalist söylemin İslam dünyası entelektüelleri tarafından içselleştirilmesine sebep olmuştur. Tarihsel dönemleştirme ve geri kalmışlık problemine yönelik yerli entelektüellerin değerlendirilmelerine bakıldığında oryantalizm’in izlerini açıkça görmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, İslam, Modernleşme, Batı, Doğu, Emperyalizm, Self-Oryantalizm.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla