tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Vücûh Ve Nezâirin Terimleşme Süreci

Yıl : 200801 Sayı : 14 Sayfa : 7-33- İndir : 20080101.pdf

Yazar : Mustafa KARAGÖZ

Öz

Tefsir literatürüne bakıldığında “Vücûh ve Nezâir” terimleriyle ilgili üç farklı tanım yapıldığı görülmektedir. Bir tanıma göre, vücûh ve nezâir aynı şeyi, “harekesi ve lafzı aynı olan kelimenin kullanıldığı her yerde farklı anlamlara gelmesi”ni ifade etmektedir. Bu durumda bu kelimelere, lafızlarına itibarla nezâir, anlamlarına itibarla vücûh denir. Bir diğer tanıma göre, vücûh lafzı aynı olup farklı anlamlara gelen kelimelerin, nezâir ise aynı anlamda kullanılan farklı kelimelerin (yani, eş anlamlı kelimelerin) adıdır. Günümüz ilim dünyasında genel kabul gören tanım budur. Ancak, her iki tanım da konuyla ilgili yazılan eserlerin içeriğiyle örtüşmemektedir. “Vücûh ve Nezâir” alanında yazılan eserlerde vücûh; lafzı aynı olan kelimelerin farklı anlamlara gelmesi, nezâir ise; farklı anlamlarda kullanılan kelimenin farklı anlamlarından herhangi birinin, varsa, Kur’an’daki diğer örnekleri, yani, farklı anlamlara gelen bir kelimenin hem lafız hem de manasıyla Kur’an’da tekerrür ettiği yerler anlamında kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mustafa KARAGÖZ isimli yazarın "Vücûh Ve Nezâirin Terimleşme Süreci" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mustafa KARAGÖZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Sahabenin Tefsir İlmindeki Yeri

Yıl : 200801 Sayı : 14 Sayfa : 35-57- İndir : 20080102.pdf

Yazar : Nurettin TURGAY

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Nurettin TURGAY isimli yazarın "Sahabenin Tefsir İlmindeki Yeri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Nurettin TURGAY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri Ve Fıkıh

Yıl : 200801 Sayı : 14 Sayfa : 5-78- İndir : 20080103.pdf

Yazar : Ali DUMAN

Öz

İzmirli İsmail Hakkı, son dönem Osmanlı ve ilk dönem Cumhuriyet âlimllerinden birisidir. Başta Kelam olmak üzere, pek İslamî ilimlerde kitap ve makaleler neşretmiş olan İzmirlinin fıkıh alanıyla ilgili de pek çok çalışmması mevcuttur. Bu makalede İzmirli’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, yetiştiği çevre ve buna bağlı olarak fıkıhçılığı inceleneccektir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ali DUMAN isimli yazarın "İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri Ve Fıkıh" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Ali DUMAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Günahların Affında Ve Cezaların Düşmesinde Tövbenin Etkisi

Yıl : 200801 Sayı : 14 Sayfa : 79-107- İndir : 20080104.pdf

Yazar : Salim ÖZER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Salim ÖZER isimli yazarın "Günahların Affında Ve Cezaların Düşmesinde Tövbenin Etkisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Salim ÖZER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (II)

Yıl : 200801 Sayı : 14 Sayfa : 109-140- İndir : 20080105.pdf

Yazar : Kadir KINAR

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Kadir KINAR isimli yazarın "Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (II)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Kadir KINAR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Martin Heidegger’e Göre Temel Varlıkbilim

Yıl : 200801 Sayı : 14 Sayfa : 141-143- İndir : 20080106.pdf

Yazar : François DEMOLY / Çev. : Ramazan ADIBELLİ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: François DEMOLY isimli yazarın "Martin Heidegger’e Göre Temel Varlıkbilim" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by François DEMOLY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. IV. Uluslar Arası Güney Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu: “Hafız Ailesinin Başarı Öyküsü”

Yıl : 200801 Sayı : 14 Sayfa : 145-153- İndir : 20080107.pdf

Yazar : Şefaettin SEVERCAN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Şefaettin SEVERCAN isimli yazarın "IV. Uluslar Arası Güney Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu: “Hafız Ailesinin Başarı Öyküsü”" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Şefaettin SEVERCAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. İngilizce Kitap Tanıtımları

Yıl : 200801 Sayı : 14 Sayfa : 155-164- İndir : 20080108.pdf

Yazar : Bedri GENCER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Bedri GENCER isimli yazarın "İngilizce Kitap Tanıtımları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Bedri GENCER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Islam et Occident face à face. Regards de l’Histoire des Religions

Yıl : 200801 Sayı : 14 Sayfa : 165-170- İndir : 20080109.pdf

Yazar : Ramazan ADIBELLİ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ramazan ADIBELLİ isimli yazarın "Islam et Occident face à face. Regards de l’Histoire des Religions" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Jacques WAARDENBURG

Abstract

-

Keywords: -

License: "Jacques WAARDENBURG" by Ramazan ADIBELLİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 1969
 • Edİtör : Sebahattin SAMUR
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI
 • Mizanpaj : İbrahim GÖRENER
 • Tanıtım : Ahmet UYAR, Davut İLTAŞ
 • Tarİh : 01.06.2008
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla