tr  en  fr  ru  ar

Kaynaklar

Kaynaklar

Bilimname'nin Cornell Üniversitesi tarafından geliştirilen "The Open Archives Initiative Protokol for Metadata Harvesting 2.0 (OAI-PMH)" altyapısını kullanan ulusal ve uluslararası veritabanlarına uyumluluk çalışmaları kapsamında Dublin Core destekli local repository sistemi yayına başlamış ve bilimname "veri sağlayıcı" olarak Open Archives Initiative sistemine kaydedilmiştir. Kayıt bilgilerine http://www.openarchives.org adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Arşivler Girişimi Metadata Harmanlama Protokolü (OAI-PMH) metadatanın verimli bir şekilde karşılıklı değişimine izin verir. Uluslararası tanıtım ve uluslararası açık arşivlerde yer alabilme koşullarının karşılanması yönünde uygun bir yazılımın seçimi (OAI-PMH uyumlu) kurumsal arşiv kurma projesinin en önemli konularından birisini oluşturmaktadır. OAI- PMH’nin başlıca amacı metadata verilerine serbest giriş sağlayarak tüm dünyadaki akademik arşivlere bir internet ekranı aracılığıyla ulaşımı sağlamaktır.
 
Veritabanımız uluslararası standardartlara uygun olarak Dublin Core çekirdeğini destekleyecek şekilde geliştirilmiştir. Dublin Core en çok kullanılan metadata standartlarından biridir. Bir doküman tanımlama standardı olarak oluşturulmuştur ve elektronik kaynakların bulunmasını sağlamak için 15 metadata öğesinden oluşan bir kümedir. Böylece herhangi bir OAI uyumlu veri sağlayıcı ve servis sağlayıcı arasında metadata iletişimi ve etkili veri değişimi sağlanabilir.

Açık Arşiv Çalışması yürüten üniversite ve özel kuruluşlar http://repository.erciyes.edu.tr adresinden makalelerimize ulaşabilirler.

Ayrıca Metadata Harvester sistemleri de http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/oai-pmh-repository/request adresinden metadatalarımıza ulaşabilirler.
 
İçerik Oluşturmaya İlişkin Arşiv Politikası
Arşiv içeriğinin belirlenmesinde dünyadaki uygulamalarda elektronik arşiv içeriklerinin oluşumu için genel olarak iki yönlü bir politika izlenmektedir:
I. Kişisel Arşivlemeye (self archiving) Dayalı İçerik:
Öğretim elemanlarının veya kurum araştırıcılarının bilimsel dergilerde ya da kongre, konferans gibi farklı ortamlarda yayınladıkları çalışmalarının birer kopyalarının kurumsal arşive konması ve açık erişime açılması ile oluşan içeriktir. Kurumsal arşivlerde aşağıdaki türde yayınlar bulunmaktadır. Bu içerik aynı zamanda kurumun entelektüel birikimini oluşturmaktadır. Burada öncelik, belirli bir kalite denetimiden geçmiş hakemli dergilerde ve konferans kitapçıklarında yayınlanmamış ve yayınlanmak için kabul almış yayınlara verilebilir. Bu tür yayınların, kabul edildikten hemen sonra açık arşive konulmaları, diğer araştırmacılar tarafından okunarak atıf almaları açısından büyük önem taşımaktadır; çünkü birçok bilim dalında makalelerin dergilerde yayınlanması uzun zaman alabilmektedir.
1. Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler (postprints)
2. Yayınlanma aşamasında olan makaleler (preprints)
3. Hakemli konferans bildirileri
4. Teknik, istatistiksel raporlar
5. Proje metinleri, deney bulguları
6. Tezler
II. E-derleme arşivleri:
Kurumun sahip olduğu ve/veya bünyesinde üretilmiş bilgi kaynaklarının sayısallaştırılarak arşivlenmesidir.
1. Kurumun yayınladığı e-dergiler, e-kitaplar, e-gazeteler, websayfaları
2. Kartografik materyaller, nadir koleksiyonlar, müze materyali
3. Video ve ses kayıtları, fotoğraf vbç görsel materyaller
4. Öğrenim materyalleri
5. Birimlerin işleyişine ilişkin arşiv kayıtları

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla