tr  en  fr  ru  ar

Etik Kurallar

Etik Kurallar

Yayın Etiği:
Hakemli bir dergi olan bilimname, daha önceden başka yerlerde yayımlanmamış olan araştırmaları ve makaleleri kendi yayın kurallarına uygun olarak yayımlar.

Yazarlar İçin Etik Kurallar:
Yazarların aşağıdaki kurallarla bağlı kalması gerekmektedir;
1. Tüm yazarlar çalışmalarının özgün olduğunu garanti etmelidirler. Diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdiklerinde alıntı olarak belirtmek durumundadırlar. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı, size ait olan bir çalışmadan ya da başkalarının çalışmasından bir cümlenin bile kullanılması intihale yol açmaktadır.
2. Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur. Çalışmaya katkısı bulunup araştırmacının ismine yer verilmemesi ya da katkısı bulunmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur.
3. Çalışmanın dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu değildir. Yazarlar bir çalışmayı aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler. Bu konuyla ilintili olarak, yazarlar önceden yayımlanmış çalışmalarını da dergiye göndermemelidirler.
4. Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır. Yazarlar, kişileri kötüleyici yorumlardan kaçınmalıdırlar.

Hakemler İçin Etik Kurallar:
1. Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmeliler.
2. Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
3. Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdırlar.
4. Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidirler.

Editör Takımı ve Editör İçin Etik Kurallar:
1. Hakem değerlendirme sürecinde editör ve editör takımı bilimname’nin aşağıda sunulan ilkelerine bağlı olmalıdır.
2. Editör ve editör takımı hakem değerlendirme sürecinin gizli olduğu ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidirler.
3. Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeksizin editör ve editör takımı dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız tutum sergilemelidirler.
4. Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü durumu editör takımı ile araştırmak durumundadır.
5. Yukarıda sıralanan ilkelerin ihlali söz konusu olduğunda, çalışma geri çevrilir; yayımlanmış ise de yayımdan kaldırılır.

Öneriler:
Etik kurallarımızı geliştirmemiz konusunda bize önerilerinizle destek olabilirsiniz. Bu konuda Editörümüzle doğrudan iletişim kurabilirsiniz.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla