tr  en  fr  ru  ar

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Bilimname: Düşünce Platformu, İBAV (İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı) adına Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde çıkarılmaktadır. Finansmanı IBAV tarafından sağlanmaktadır.

Dergimizin amacı; İlahiyat bilimleri başta olmak üzere, bu bilim dallarının ilişkili olduğu diğer bilim dalları alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. İlahiyat alanında kaleme alınan makaleler yayımlamak, bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak, bölgemizde uluslararası ve saygın bir bilimsel medya olmaktır.

Dergide "Özgün Araştırmalar", "Kitap Tanıtımı", "Sempozyum Değerlendirmesi", "Derleme", "Tercüme" çalışmalar yayımlanır. Editörler Kurulunun kararı ile Özel Sayılar yayımlanabilir.

Derginin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler, öğrenciler ve bu konulara ilgi duyan diğer kişilerdir. Bu kapsamda Bilimname: Düşünce Platformu’nda İlahiyat Temel Alanında yer alan disiplinlerde üretilen çalışmalar yayınlanmaktadır. Buna göre;

Temel İslam Bilimleri alanında Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kıraat, Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri alanında Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Mantık;

İslam Tarihi ve Sanatları alanında İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dinî Musiki disiplinlerinde üretilen eserlere yer verilmektedir.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla